Sömn och trötthet

Man behöver vara utvilad och pigg för att kunna koncentrera sig och lära i skolan. Ork behövs också för vara med kompisar och för fritidsaktiviteter. Sömn och återhämtning är också nödvändigt för att kroppen ska fungera.

Sömnbrist kan påverka korttidsminne, problemlösningsförmåga, koncentrationsförmåga och stresskänslighet. Långvarig sömnbrist kan rubba regleringen av ämnen i kroppen som påverkar hunger och mättnad, immunförsvaret, inlärning och öka risken för övervikt, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Hur mycket barn och ungdomar behöver sova är till viss del individuellt. Generellt är dock sömnbehovet olika i olika åldrar. Fem och sexåringar behöver sova mellan 10–12 timmar per natt, sex till nioåringar mellan 9 och 12 timmar per natt, och tolv till artonåringar 8 till 9 timmar per natt.

 

En vanlig orsak till trötthet är att elever inte kommer i säng i tid. Särskilt lite äldre elever kan vara uppe för länge på kvällarna, ibland så sent att dygnsrytmen blir förskjuten. Ibland hänger det ihop med användning av mobil eller dator.

Sömnproblem kan både vara symptom på stress och leda till ökad stresskänslighet. Det finns också samband mellan sömnproblem och nedstämdhet. Elevens psykiska mående kan till exempel påverkas av att det är något som är jobbigt i skolan eller hemma, eller att eleven av något annat skäl känner oro. Stora och långvariga sömnproblem kan också vara symptom på posttraumatisk stress (PTSD).

Problem med sömnen kan också ha konkreta orsaker, som att eleven blir störd på grund av bråk hemma eller trångboddhet, eller kroppsliga orsaker som andningsbesvär eller värk. Det finns också sjukdomar som medför sömnstörningar, till exempel narkolepsi. Användning av alkohol och droger försämrar också sömnen och är i sig ett riskbeteende för psykosocial ohälsa.