Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Under 2018 och 2019 pågår arbete med att ta fram ett nationellt vård- och insatsprogram om ADHD riktat till verksamheter inom regioner/landsting och kommuner.

Relevanta delar av programmet kommer lyftas in i elevhälsans metodstöd.