Elevenkäter och elevhälsoregister

Elevenkäter kan användas för att ta reda på hur elever mår och har det och för att samla in elevers förslag på hur vardagen i skolan kan förbättras.

Det finns enkäter som passar för återkommande mätningar av stora elevgrupper från år till år och enkäter som fungerar som samtalsunderlag i det enskilda mötet mellan elevhälsa, elev och vårdnadshavare. För kommuner som anslutit till elevhälsans medicinska kvalitetsregister kan en del uppgifter som journalförts överföras automatiskt till registret.