Det är vanligt att elever kommer till elevhälsan för att de har ont i magen. I den första bedömningen som elevhälsan gör är det viktigt att utesluta sjukdomar eller skador som kräver snabb behandling. Elevhälsan ska också fånga upp elever som ofta har ont i magen, och ta reda på vad som kan ligga bakom.

Magont kan komma plötsligt, eller kännas mer eller mindre under en längre period. Orsakerna kan vara flera. Värken kan ha somatiska förklaringar som förstoppning, magkatarr eller inflammationer. Ibland är magont en reaktion som beror på överkänslighet mot något födoämne som komjölk eller gluten. Magont kan också vara tecken på att en elev är utsatt för psykosociala påfrestningar, i eller utanför skolan.

Källor:
Socialstyrelsen och Skolverket. Vägledning för elevhälsan (2014). [hämtad i maj 2016]