Den fysiska arbetsmiljön

Arbetsmiljön är den miljö man vistas i när man går i skolan eller arbetar. Arbetsmiljön har både fysiska aspekter och psykosociala aspekter. Den här modulen behandlar de fysiska aspekterna, såsom lokaler, skolgård, ljud och ljus, ventilation, städning och underhåll.

Den fysiska arbetsmiljön har betydelse för hur väl man kan arbeta och koncentrera sig i skolan och för upplevelsen av trivsel. För elever med någon typ av svårighet kan den fysiska arbetsmiljön ha särskilt stor betydelse.