Orosanmälan till socialtjänst

Du som arbetar i skolan är enligt lag skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten om du i din yrkesroll får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Eleven själv eller dess vårdnadshavare kan också själv söka hjälp hos socialtjänsten, då kallas det för att göra en ansökan. I fall där det inte finns misstanke om att ett barn eller ungdom far illa men skolan uppfattar att eleven och familjen skulle fungera bättre med stöd från socialtjänsten kan skolan uppmuntra eleven/familjen att göra en ansökan och hjälpa till med det praktiska förfarandet. Att söka hjälp i ett tidigare skede kan förhindra att mindre problem växer sig större. Att söka hjälp på eget initiativ kan också öka motivationen för att ta emot de insatser som erbjuds.

Huvudsaklig källor

”Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa”. Socialstyrelsen webbplats [2022-02-24]

”Socialtjänstens arbete med barn och unga – information för föräldrar”. Socialstyrelsens webbplats [2022-02-24]