Ämnen

Allmänt
Hälsa (kroppslig)
Hälsa (psykisk)
Social situation

Tre nivåer på arbetet med elevhälsa

För att stödja helheten i elevhälsans uppdrag är texterna i metodstödet indelat i tre perspektiv.