Koncentration och uppmärksamhet

Alla elever kan ha svårt att koncentrera sig ibland. Koncentration handlar om att kunna rikta sin uppmärksamhet mot det som är viktigt och sortera bort brus. Att kunna växla uppmärksamhet mellan olika saker utan att tappa bort helheten och det långsiktiga målet. Koncentrationen kan bli avbruten av yttre orsaker, som till exempel som ljud och händelser i miljön. Man kan också få sin koncentration avbruten av sina egna tankar när man till exempel känner sig ledsen, oroad, stressad eller har varit med om en kris.

Koncentrationssvårigheter och problem med arbetsminnet  är nära förknippade med varandra. Elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir lätt distraherade, vilket minskar hjärnans förutsättningar att skapa en bra minnesbild. Om skolmiljön anpassas efter olika elevers förutsättningar kan svårigheter med koncentration och uppmärksamhet ofta minska.

Om eleverna förstår vad skolarbetet går ut på, upplever kontroll över det och uppfattar det som meningsfullt kan de lättare ta till sig undervisningen. Det gäller därför att skapa en inkluderande lärmiljö där eleverna kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Regelbundna rutiner för sömn  och fysisk aktivitet  är också bra för förmågan att koncentrera sig.

Källor:

www.1177.se [Hämtad i maj 2016]

www.psykologiguiden.se [Hämtad i maj 2016]

www.sjalvhjalppavagen.se [Hämtad i maj 2016]

Socialstyrelsen och Skolverket. Vägledning för elevhälsan (2014)