Exempelfrågor för uppföljningssamtal

Exempel på frågor som kan ställas för att följa upp individuellt förmedlade insatser.

  1. Tycker du att insatsen har lett till att det blivit bättre?
  2. Finns det saker som du tycker att vi borde jobba vidare med?

Vissa insatser kan också följas upp med mer mätbara frågor, till exempel motionerar du mer, äter du oftare lunchen i skolan, kommer du i säng i tid på kvällen?