Överkänslighet och allergier

Många elever är överkänsliga eller allergiska mot ämnen som kan finnas i skolan och påverka dem på olika sätt. Elevhälsans uppgift är att arbeta för en skolmiljö som är bra för alla och som inte utlöser eller förvärrar allergiska reaktioner. Elever som har svårt att fungera som vanligt på grund av överkänslighet och allergier ska få stöd och anpassningar i skolarbetet.

Elever med överkänslighet eller allergier kan reagera på

    • dofter
    • pollen
    • pälsdjur
    • födoämnen
    • insektsstick

Reaktionerna kan uppstå i andningsvägarna, ögonen, huden eller mage-tarm. En del kan bli mycket påverkade av besvären, andra mindre.

Astma

Astma är en inflammation i luftvägarna som kan göra att det blir svårt att andas. Hos barn och unga är det vanligt att astman är allergisk och ger symtom om eleverna utsätts för det de är allergiska mot, till exempel pollen, pälsdjur eller vissa födoämnen. Många med astma får också symtom när de anstränger sig fysiskt eller andas in kall och fuktig luft.

 

Födoämnesallergi

De vanligaste födoämnesallergierna bland skolelever är allergi mot jordnötter, mandel och nötter. Allergi mot mjölk och ägg är vanligare bland yngre barn men svår allergi mot mjölk och ägg kan förekomma bland elever. Det finns fler födoämnen som kan orsaka allergiska reaktioner men är mindre vanligt förekommande.

 

Huvudsakliga källor:
Socialstyrelsen. Allergi i skola och förskola (2013).

www.1177.se. Matallergi hos barn [hämtad i april 2016]

www.hjart-lungfonden.se. Astma symtom. [hämtad i april 2016]

Lokala handböcker:

Skolhälsan, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad. Metodhandbok för elevhälsans medicinska insats.

Litteratur:

Lindgren, Carl och Milerad, Josef (red). Evidensbaserad elevhälsa (2014) Studentlitteratur.