En handlingsplan (ibland kallad Aktivitetsplan) är ett planeringsverktyg som ska göra det lättare att uppnå kort- och långsiktiga mål. Handlingsplanen brukar bestå av en serie aktiviteter som ska utföras.

En bra handlingsplan ger tydlig överblick över VILKA aktiveter som ska göras, VARFÖR, HUR och NÄR.

Exempel:

Rubrik (endast en): [vad handlar det om]

Syfte: [vad är avsikten?]

Mål: [vad är önskvärda, konkreta resultat?]

Aktiviteter (kan vara flera): [vilka aktiviteter ska göras?]

Indikatorer: [hur kan vi mäta/avgöra att målet uppnåtts?]

Tidsplan: [under vilken period ska aktiviteterna göras respektive utvärderas?]

Ansvarig: [vilka personer/funktioner ska utföra aktiviteterna respektive leda arbetet]

 

Läs mer om kvalitets- och utvecklingsarbete