Enkätfrågor om magont

Exempel på enkätfrågor om magont

Jag har de senaste 3 månaderna haft besvärande ont i magen?
 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid

 Källa: EMQ, “Grodanundersökningen” (Socialstyrelsen)

 

De senaste 6 månaderna:
Jag har ofta huvudvärk, ont i magen eller illamående 
 • Stämmer inte
 • Stämmer delvis
 • Stämmer helt
 • Ej svar

Källa: “Grodanundersökningen” (Socialstyrelsen)

 

Har du under den senaste månaden ätit tabletter eller någon annan medicin mot följande besvär

Magont
 • Nej
 • Ja 1 gång
 • Ja mer än 1 gång

Källa: Skolbarns hälsovanor, FOHM