Förslag på enkätfrågor

Förslag på enkätfrågor till elever

 

Tycker du att dagens pass om … var intressant?

(lite)     1     2     3     4     5     (mycket)

 

Tycker du att dagens pass om … var lärorikt?

(lite)     1     2     3     4     5     (mycket)

 

Finns det något du skulle vilja har mer kunskap eller övning i av det vi pratade om idag? Vad?

(Fritextsvar)

 

Kommer du försöka använda något av vad du lärt dig
om … idag?
  • Ja
  • Nej

 

Läs mer om kvalitetssäkring och utvecklingsarbete.