Exempelfrågor från LUPP-enkäten

Exempelfrågor. Från LUPP-enkäten (13–16 år, MUCF) 

 

Hur tycker du att de stämmer in på hur det är i din skola?
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Jag trivs med stämningen i min skola
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Mobbning förekommer i min skola 
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Rasism förekommer i min skola
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Sexuella trakasserier förekommer i min skola
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Min skola agerar om en elev mobbar en annan elev
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Elever och lärare bemöter varandra med respekt i min skola
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Min skola agerar om en lärare kränker en elev
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Våld förekommer i min skola
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/ska kunna påverka i skolan
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet säger och tar dem på allvar
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

 

Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd
 • Stämmer inte alls
 • Stämmer till viss del
 • Stämmer till stor del
 • Stämmer helt
 • Vet inte

Läs mer om elevenkäter.