Youth Aware of Mental Health (YAM)

Youth Aware of Mental Health (YAM)

YAM är ett evidensbaserat program som främjar utvecklingen av elevens problemlösande förmåga och emotionella intelligens. Eleverna arbetar aktivt med utbildningsmaterial och rollspelsövningar. Man får information om psykiskt hälsofrämjande livsstilar, hur man handskas med egna och andras känslor, relationer, empati och hur man kan hjälpa sig själv och sina kompisar. Målgruppen för programmet är elever i åldern 14-16 år.

Läs mer om YAM