Enkätfrågor koncentration och uppmärksamhet

Exempel på enkätfrågor om koncentration och uppmärksamhet

 

Tycker du att du har svårigheter med din koncentrationsförmåga?
 • Nej
 • Ja små svårigheter
 • Ja klara svårigheter
 • Ja allvarliga svårigheter
 • Ej svar
Hur länge har svårigheterna funnits?
 • Mindre än 1 månad
 • 1-5 månader
 • 6-12 månader
 • Mer än 1 år
 • Ej svar
Besväras eller oroas du av svårigheterna?
 • Inte alls
 • Bara lite 
 • Ganska mycket 
 • Väldigt mycket
 • Ej svar

 

Tycker du att du har problem med något av följande: Dina känslor, din koncentrationsförmåga, ditt beteende, eller med att komma överens och umgås med andra? 
 • Nej
 • Små svårigheter
 • Ja klara svårigheter
 • Ja allvarliga svårigheter
 • Ej svar
Stör svårigheterna ditt vardagsliv inom följande områden:
 • Hemma/i familjen
 • med kamrater
 • I skolarbetet
 • Vid fritidsaktiviteter
 • Inte alls
 • Bara lite
 • Ganska mycket 
 • Väldigt mycket
 • Ej svar
Tror du att svårigheterna blir jobbiga för människor omkring dig? (Familj, kamrater, lärare. osv.)
 • Inte alls
 • Bara lite
 • Ganska mycket 
 • Väldigt mycket
 • Ej svar

 

Om du tänker på förra veckan: Kunde du vara uppmärksam (i skolan)?
 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland 
 • Ofta
 • Alltid 
 • Ej svar

Källa: Grodanundersökningen