Nedstämdhet – Exempel på enkätfråga

Jag har de senaste tre månaderna känt mig ledsen eller nedstämd
 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid

 

Jag har de senaste tre månaderna känt mig irriterad eller på dåligt humör
 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid

 

Källa: Elevhälsans kvalitetsregister

 

När du tänker på förra veckan, kände du dig så nere att du inte hade lust att göra någonting? 
 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid

Källa: “Grodanundersökningen” (Socialstyrelsen)

Läs mer om elevenkäter.