Exempelfrågor om stress

Exempelfrågor

Fysisk aktivitet (EMQ)
Om du tänker på de senaste 7 dagarna: Hur mycket har du varit fysiskt aktiv?

FYSISK AKTIVITET är all aktivitet, som gör dig varm (till exempel promenader, cykling) eller andfådd (till exempel skolidrott, jogging, gymnastik, styrketräning, cykling, simning, bollspel, dans).

 • Mindre än en timma
 • 1–2 timmar
 • 2–3 timmar
 • 3–4 timmar
 • 4–5 timmar
 • 5–7 timmar
 • 7–10 timmar
 • Mer än 10 timmar

 

Sömn (EMQ)
Jag har de senaste 7 dagarna sovit:
 • Mycket bra
 • Bra
 • Varken bra eller dåligt
 • Dåligt
 • Mycket dåligt

 

Trivsel i skolan
Om du tänker på det senaste 7 dagarna: Hur trivs du i skolan? (EMQ)
 • Mycket bra
 • Bra
 • Varken bra eller dåligt
 • Dåligt
 • Mycket dåligt

eller

Grön smilis = mycket bra, bra
Gul smilis = varken bra eller dåligt
Röd smilis = dåligt, mycket dåligt

 

Skola och inlärning (Grodan)
Om du tänker på förra veckan: Hade du det bra i skolan?
 • Inte alls
 • Lite grann
 • Sådär
 • Mycket
 • Jättemycket 

Ej svar:
Totalt:

Gjorde du bra ifrån dig i skolan?
 • Inte alls
 • Lite grann
 • Sådär
 • Mycket
 • Jättemycket 

Ej svar:
Totalt:

 

Någon att prata med
Jag har någon vuxen att prata med om det som är viktigt för mig? (EMQ)
 • Ja
 • Nej

 

Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande? (LUPP)
Kompisar
 • Mycket missnöjd
 • Ganska missnöjd
 • Ganska nöjd
 • Mycket nöjd
Familjen
 • Mycket missnöjd
 • Ganska missnöjd
 • Ganska nöjd
 • Mycket nöjd
Fritiden
 • Mycket missnöjd
 • Ganska missnöjd
 • Ganska nöjd
 • Mycket nöjd

 

Självuppfattning (grodan)
Om du tänker på förra veckan: Var du nöjd med dig själv?
 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid

 

Om du tänker på de senaste 6 månaderna, vilken grad av stress (jäkt, högt tempo, psykisk press eller liknande) har du upplevt?
 • Inte alls
 • Lite grann
 • Ganska mycket
 • Mycket

Källa: Elevhälsans kvalitetsregister, www.emq.nu (20170929, 09:19)

 

Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Känt dig stressad
 • Sällan eller aldrig
 • Någon eller några gånger i månaden
 • En gång i veckan
 • Flera gånger i veckan
 • I stort sett varje dag

Källa: LUPP-enkäten (13–16 år, MUCF)

 

Läs mer om elevenkäter.