Exempelfrågor om hälsofrämjande faktorer

Exempelfrågor

Fysisk aktivitet (EMQ)
Om du tänker på de senaste 7 dagarna: Hur mycket har du varit fysiskt aktiv?

FYSISK AKTIVITET är all aktivitet, som gör dig varm (till exempel promenader, cykling) eller andfådd (till exempel skolidrott, jogging, gymnastik, styrketräning, cykling, simning, bollspel, dans).

 • Mindre än en timma
 • 1–2 timmar
 • 2–3 timmar
 • 3–4 timmar
 • 4–5 timmar
 • 5–7 timmar
 • 7–10 timmar
 • Mer än 10 timmar

 

Sömn (EMQ)
Jag har de senaste 7 dagarna sovit:
 • Mycket bra
 • Bra
 • Varken bra eller dåligt
 • Dåligt
 • Mycket dåligt

 

Frukost
Om du tänker på de senaste 7 dagarna: Hur ofta har du ätit frukost? (EMQ)
 • Varje dag
 • 5–6 dagar
 • 3–4 dagar
 • 1–2 dagar
 • Ingen dag

 

Trivsel i skolan
Om du tänker på det senaste 7 dagarna: Hur trivs du i skolan? (EMQ)
 • Mycket bra
 • Bra
 • Varken bra eller dåligt
 • Dåligt
 • Mycket dåligt

eller

Grön smilis = mycket bra, bra
Gul smilis = varken bra eller dåligt
Röd smilis = dåligt, mycket dåligt

 

Skola och inlärning (Grodan)
Om du tänker på förra veckan: Hade du det bra i skolan?
 • Inte alls
 • Lite grann
 • Sådär
 • Mycket
 • Jättemycket 

Ej svar:
Totalt:

Gjorde du bra ifrån dig i skolan?
 • Inte alls
 • Lite grann
 • Sådär
 • Mycket
 • Jättemycket 

Ej svar:
Totalt:

 

Någon att prata med
Jag har någon vuxen att prata med om det som är viktigt för mig? (EMQ)
 • Ja
 • Nej

 

Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande? (LUPP)
Kompisar
 • Mycket missnöjd
 • Ganska missnöjd
 • Ganska nöjd
 • Mycket nöjd
Familjen
 • Mycket missnöjd
 • Ganska missnöjd
 • Ganska nöjd
 • Mycket nöjd
Fritiden
 • Mycket missnöjd
 • Ganska missnöjd
 • Ganska nöjd
 • Mycket nöjd

 

Jag har en eller flera kompisar (Grodan)
 • Stämmer ej
 • Stämmer delvis
 • Stämmer helt
 
Jämnåriga verkar gilla mig för det mesta (Grodan)
 • Stämmer ej
 • Stämmer delvis
 • Stämmer helt

 

Hur mycket eller lite upplever du att du som elev får vara med och bestämma om hur det är i skolan [fritt från LUPP]
 • Väldigt lite eller ingenting
 • Ganska lite
 • Ganska mycket
 • Väldigt mycket

 

Självuppfattning (Grodan)
Om du tänker på förra veckan:
Var du nöjd med dig själv?
 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid

Läs mer om elevenkäter.