Enkätfrågor om risk- och skyddsfaktorer

Exempel på enkätfrågor om risk- och skyddsfaktorer:

I min skola finns det elever som jag är rädd för
 • Stämmer helt och hållet
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej

Källa: Skolenkäten 2014, Skolinspektionen

 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
 • Stämmer helt och hållet
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej

Källa: Skolenkäten 2014, Skolinspektionen

 

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker
 • Stämmer helt och hållet
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej

Källa: Skolenkäten 2014, Skolinspektionen

 

Frågorna gäller hur du haft det de senaste 6 månaderna: Jag blir mycket arg och tappar ofta humöret?
 • Stämmer inte
 • Stämmer delvis
 • Stämmer helt
 • Ej svar

Källa: ”Grodanenkäten” 2009, FOHM

 

Jag har en eller flera kompisar
 • Stämmer helt och hållet
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls
 • Vet ej

Källa: ”Grodanenkäten” 2009, FOHM

 

Om du tänker på förra veckan: Var du nöjd med dig själv?

Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid, Ej svar

 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid
 • Ej svar

Källa: ”Grodanenkäten” 2009, FOHM

 

Under hur många dagar (om några) har du druckit alkohol i ditt liv?
 • Aldrig
 • 1–2
 • 3–5
 • 6–9
 • 10–19
 • 20–29
 • 30 (eller fler)

Källa: Skolbarns hälsovanor, FOHM

 

Har du någon gång använt narkotika?
 • Ja flera gånger
 • Ja ett fåtal gånger
 • Ja en gång
 • Nej

Källa: LUPP-enkäten, MUCF

 

Om du tänker på förra veckan: Hade du det bra hemma?
 • Aldrig
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Alltid
 • Ej svar

Källa: ”Grodanenkäten” 2009, FOHM

 

Jag har någon vuxen att prata med om det som är viktigt för mig?
 • Ja
 • Nej

Källa: Elevhälsans medicinska kvalitetsregister (EMQ)

 

Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller inte kunnat köpa något, som många andra i din ålder gör eller köper, för att din familj inte har haft råd?
 • Ja flera gånger
 • Ja en gång
 • Nej

Källa: LUPP-enkäten, MUCF

 

Läs mer om elevenkäter.