Exempelfrågor för utvecklingssamtal

Exempel på frågor som kan ställas i samband med elevhälsosamtalet, mentorssamtal och utvecklingssamtal:

  1. Känner du att du äter bra mat, rör på dig och sover bra? 
  2. Trivs du med dina klasskamrater och den personal som finns i skolan?
  3. Känner du dig delaktig och att du kan påverka situationen i skolan?
  4. Har du fritidsaktiviteter som du trivs med?