PAX i skolan är en flexibel verktygslåda som kan användas för att med små medel skapa studiero och trygghet i klassrummet. Det börjar med att läraren tillsammans med eleverna formulerar en gemensam vision, baserad på skolans värdegrund. Ett annat verktyg är PAX-spelet. På kort sikt kan både läraren och eleverna få mer tid för undervisning, medan på lång sikt kan PAXmodellen förebygga problem och hjälpa barn få en bättre skolgång. För dom yngre barnen. Programmet har kulturanpassats till svenska förutsättningar och en pilotstudie visar att ”PAX är genomförbart, att det tas emot väl och uppskattas av lärare och elever, samt att föreliggande pilotstudie visar på preliminärt goda effekter, vilket gör att PAX Good Behavior Game kan anses vara ett lovande arbetssätt för svenska klassrum.”

PAX i skolan

PAXIS Institute

PAX Good Behavior Game

Skolvärlden. Ny metod för lärare skapar studiero i klassrummet.

Karolinska institutet Pilotstudie av PAX i skolan

Anmäl intresse av att gå en utbildning i PAX i skolan.