Klassrumsobservationer

Exempel på observationsschema från Skolinspektionen

Skolinspektionen. Skolans arbete för att säkerställa studiero – det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också.

Exempel på observationsschema från Olika är normen, 2017. 

Samling av stödmaterial från Kommunförbundet Skåne