Frågeställning självskada

Ett  sätt att fråga är att ställa frågan om hur eleven mår och sedan ställa följdfrågan

’Vad brukar du göra när du inte mår bra? eller

’När du mår dåligt, hur gör du då?

Det kan ibland vara bra att ställa specifika frågor, till exempel

Har du medvetet skurit, rispat, bränt dig själv?

Blir du ibland så arg att du skadar dig själv?

 

Källa:  Uppmärksamma och bemöta självskadebeteende. Ett stödmaterial för ungdomsmottagningar (2018)