Enkätfrågor självkänsla och självförtroende

Exempel på enkätfrågor om självförtroende och självkänsla

Om du tänker på den förra veckan: Var du nöjd med dig själv?
  • Aldrig
  • Sällan
  • Ibland
  • Ofta
  • Alltid
Om du tänker på den förra veckan: Var du missnöjd med ditt utseende?
  • Aldrig
  • Sällan
  • Ibland
  • Ofta
  • Alltid

 

Källa: “Grodanundersökningen” (Folkhälsomyndigheten, 2009)