Diskussionsfrågor film

Förslag på diskussionsfrågor utifrån filmen I dialog med forskare – Vad kan elevhälsokompetens vara? 

  • Vad är främjande och vad är förebyggande arbete just utifrån min kompetens och profession?
  • Hur kan jag genom min kompetens och profession bidra till det gemensamma arbetet genom att profilera mig? 
  • Vad är den gemensamma elevhälsan på vår skola?
  • Hur kan vi lära av varandra så att vårt team blir mer än dom individuella kompetenserna var för sig?
  • Hur ser rektorns roll ut? Hur driver rektor arbetet?
  • Hur kan vi sätta igång processen med att utveckla elevhälsan på vår skola?