Exempel på enkätfrågor om alkohol, narkotika, doping och tobak

Hur ofta brukar du röka cigaretter?
 • Sällan eller aldrig
 • Någon eller några gånger i månaden
 • En gång i veckan
 • Flera gånger i veckan
 • I stort sett varje dag
Hur ofta brukar du snusa?
 • Sällan eller aldrig
 • Någon eller några gånger i månaden
 • En gång i veckan
 • Flera gånger i veckan
 • I stort sett varje dag
Hur ofta brukar du dricka folköl?
 • Sällan eller aldrig
 • Någon eller några gånger i månaden
 • En gång i veckan
 • Flera gånger i veckan
 • I stort sett varje dag
Hur ofta brukar du dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit?
 • Sällan eller aldrig
 • Någon eller några gånger i månaden
 • En gång i veckan
 • Flera gånger i veckan
 • I stort sett varje dag
Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full?
 • Sällan eller aldrig
 • Någon eller några gånger i månaden
 • En gång i veckan
 • Flera gånger i veckan
 • I stort sett varje dag
Har du någon gång använt narkotika?
 • Ja flera gånger
 • Ja ett fåtal gånger
 • Ja en gång
 • Nej
Vilken eller vilka typer av narkotika (utan läkarordination) har du använt?
 • Amfetamin
 • Ecstacy/LSD
 • GHB
 • Hasch
 • Heroin
 • Kokain
 • Marijuana (Cannabis)
 • Spice eller liknande rökmixer
 • Sömnmedel eller lugnande läkemedel
 • Vet inte
 • Annan narkotika

 

Källa: LUPP-enkäten, MUCF